Co děláme

 

Společnost Advance Hospital Analytics s.r.o. byla založena s cílem poskytovat nemocnicím podrobný a spolehlivý benchmarking podle potřeb klienta.

 

Od jiných systémů benchmarkingu ji odlišuje především:

  • zaměření na užší okruh klientů

  • flexibilita ve způsobu zpracování a prezentace s ohledem na specifika srovnávaného klinického oboru

  • vysoká míra podrobnosti analytických pohledů

  • důraz na praktickou využitelnost výstupů

  • další spolupráce s klientem při interpretaci zjištění vzešlých z benchmarkingových studií

 

Kromě produkčního benchmarkingu se dále věnujeme těmto oblastem:

  • Nemocniční infrastruktura kodérského týmu a pravidla kódování diagnóz 

  • Podpora při řízení změn v klinických provozech (např. v návaznosti na výstupy z benchmarkingových analýz)

  • Prakticky zaměřené poradenství související s nástroji implementace analytických výstupů do klinické praxe